Uutiset ja artikkelit

Tuulahduksia puutalorakentamisen parista

Ekologinen omakotitalo eristetyistä pystyhirsielementeistä

ti 12. huhtikuuta 2022 12.10.00

Oy Bau Log Ltd:n ekologisilla pystyhirsi­elementeillä puutalot pystytetään tavallista hirsitaloa helpommin ja edullisemmin. Menetelmä yhdistää hirsi- ja elementtirakentamisen parhaat puolet nykyaikaisessa täyspuutalossa. Esimerkiksi ViherKostialassa Pälkäneen Luopioisissa näin on valmistunut jo neljä omakotitaloa.

VWE-tuote eli Vertical Wood Element on eko­loginen, painumaton ja hengittävä, mutta ke­vyt elementti, jonka ra­kenne perustuu Bau Login rekisteröityyn EPHirsi-tuotemerkkiin. "Elementti muodostuu kahdesta neljä senttiä paksusta ja 30 senttiä leveästä liimapuulevys­tä, joiden välissä on 22 senttiä puukuitueristet­tä. Rakenne täyttää kaikki energiavaatimukset. Valmistamme elementit itse Lopella", yrittäjä Markku Juutilainen esittelee.

Omakotitaloja ViherKostialaan

Bau Log suunnittelee ja pystyttää talot it­se. Nyt omakotitaloja nousee muun muassa ViherKostialaan, jossa on vakituiseen ja vapaa­ajan asumiseen soveltuva uusi asuinalue. Nämäkin pientalot on suunnitel­tu asiakkaiden toiveiden mukaises­ti täyttämään nykyaikaisen elämi­sen vaatimukset ympärivuotisessa käytössä. 

''Menetelmä soveltuu niin omakotitalojen kuin loma-asuntoJen rakentamiseen."

''Talojen lämmitysmuoto on voi­tu valita vapaasti, usein se on ilma­lämpöpumppu tai ilma-vesi-lämpö­pumppu. Seinissä on valmiit sähkö­putkitukset ja tarvittaessa voidaan asentaa lattialämmitys. Talojen ulko­ja sisäpinnat käsitellään hengittäväl­lä ekologisella pintakäsittelyaineella, oten taloissa on terveellinen sisäil­ma", Juutilainen kertoo. Omakotitalot pystytetään niin sa­nottuun vesikattovaiheeseen noin kahdessa viikossa. Ulkokatteeksi tulee useimmiten huopa tai pelti. Elementtien keveyden ansiosta pys­tytyksessä ei yleensä tarvita nosturia. Menetelmä soveltuu niin omakoti­talojen kuin loma-asuntojen raken­tamiseen. Tällä rakennusjärjestel­mällä on ratkaistavissa myös uudet hiilijalanjälki vaatimukset. 

Monipuolista rakentamista

Bau Log rakensi ensimmäisen koh­teensa vuonna 2007. Sen jälkeen asuntoja on rakennettu muun mu­assa Vantaalle, Sastamalaan ja Kilpisjärvelle, ja nyt on Hyvinkäälle rakenteilla kuudes siirtolapuutarha­mökki. Suunnitteilla on myös kaksi­kerroksinen puukerrostalo. "Bau Login talot sopivat omakoti­rakentamisen lisäksi esimerkiksi kor­vaamaan ympäristöä säästäen van­hat, huonokuntoiset kesämökit, joita maassamme kyllä riittää. Myös kaksi­kerroksinen puukerrostalo on valta­kunnallisesti kiinnostava kehittämis­hanke", Juutilainen suunnittelee.  

Bau Log rakentaa ekologisista pystyhirsielementeistään omakoti­taloja muun muassa Luopioisiin. 

Kiinnostuitko EPHirsi-elementti­rakentamisesta?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää aiheesta!

Ota yhteyttä »